Lekoteket i Nyköping

Första kontakten...

De flesta barn som kommer till Lekoteket har rekommenderats av framför allt Barnhälsovården och Barnhabiliteringen. För att komma till Lekoteket behövs vare sig remiss eller diagnos. Det avgörande är barnets särskilda behov av stöd och stimulans.

Lekoteket vänder sig till hela familjen även syskon. Vår målsättning är att ge hela familjen det stöd som behövs.

Lek är att lära

Behöver Ditt barn lite extra stöd och stimulans i sin utveckling?

Ditt barn kanske är

I Sörmland finns tre Lekotek som drivs av F U B. F U B står för: Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Lekoteket startade i Nyköping 1967. Nyköpings Lekotek tar emot barn från Nyköping och Gnesta.

Leken är barns arbete. Det är genom lek som barn utvecklas, får erfarenhet och kunskap om sin omvärld.

Lekoteket ger kunskap, råd och stöd angående barns utveckling. Du får kostnadsfritt låna lekmaterial som är anpassat efter just Ditt barns utvecklingsnivå och ålder.

Lekoteket vänder sig till hela familjen, även syskon.

Till Lekoteket går Du med Ditt barn på avtalad tid. Du får komma med 6-8 veckors mellanrum eller efter överenskommelse och varje besök tar ca 1-2 timmar.

Lekotekskonsulenterna gör även hembesök.

Sist men inte minst - vår fina personal!

Lekotekskonsulent: Anne-Charlotte Lind-Viberg

Samt alla som ställer upp ideellt! TACK!!