I almanackan kan man klicka på den understrukna texten i kolumnen - Vad händer? för att få mer information om händelsen.Först lite fakta
Nationellt

FUB är en intresseorganisation som arbetar för och med personer med utvecklingsstörning och deras familjer.

FUB har cirka 31 000 medlemmar i Sverige. Medlemmarna är personer med utvecklingsstörning, föräldrar, syskon, omsorgspersonal och andra som känner intresse för utvecklingsstördas sak.

Du är också välkommen att bli medlem!

Vad gör FUB?

Utvecklingsstörd - vad är det?

Utvecklingsstörning innebär en större eller mindre begränsning i begåvningen. Det går långsammare och är svårare än för andra att förstå och lära sig saker.

Känslorna berörs inte av handikappet.

Det finns grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Ofta är handikappet kombinerat med ytterligare handikapp, t ex rörelsehinder, syn- eller hörselskada, epilepsi.

Det finns cirka 37 000 personer med utvecklingsstörning i Sverige och det föds cirka 500 barn med utvecklingsstörning varje år.

Utvecklingsstörning kan bero på många olika saker, t ex infektion under graviditeten eller förlossningsskador m m.

Blir "dom" aldrig vuxna?

Jovisst!
Alla människors begåvning utvecklas till omkring 16 års ålder. En person med utvecklingsstörning utvecklas långsammare. Hon kanske bara har hunnit att nå en åttaårings nivå vid fyllda 16.

Det innebär inte att hon vid vuxen ålder är som en åttaåring, lika lite som icke begåvningshandikappade är som 16-åringar hela livet.

En vuxen utvecklingsstörd människa har många års livserfarenhet!